Posts tagged "East Side Gallery"
The water, the tower and the city

The water, the tower and the city

Lucky are the cities on the sea side! OK, ocean’s side counts too. To have the swimsuit in the bag and to run from work directly to splashing  if the temperature of air and water is somehow tailored to your body…it’s a dream for many. But fortunate are also the towns crossed by rivers. Managed responsibly, the water strips become mean of transport (ships, boats), multi-purpose gym (pedal boats, rowing, scooters), street furniture (bridges, pontoons, suspended terraces with customers more or less suspended...
Apa, turnul și orașul

Apa, turnul și orașul

Norocoase orașele aflate la malul mării! Hai, și al oceanului. Să ai în poșetă costumul de baie și să fugi de la muncă direct la bălăceală, dacă temperatura aerului și apei este croită cumva pe temperatura corpului tău. Dar norocoase și orașele traversate de ape curgătoare. Gospodărite cu simț de răspundere, fâșiile de apă devin cale de transport (vapoare, bărci),...