Posts tagged "rural"
De la MDRT citire: Ghid din 2011-reabilitare așezăminte culturale

De la MDRT citire: Ghid din 2011-reabilitare așezăminte culturale

De la prima doamnă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ne vine gata aprobat și publicat Ghidul operațional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și...
Spaţiul public rural

Spaţiul public rural

De ceva vreme am fericita ocazie de a colabora cu Heritas, fundaţie cu o activitate foarte sprintenă în domeniul protecţiei patrimoniului construit al oraşului Sibiu. Această Fundaţie, prin exerciţiul de voinţă al unui om care a vrut şi a şi putut (și face acest exercițiu de voință de mai bine de 10 ani în Sibiu!), a trecut de la vlădică...